Powrót do aktualności

SCAPAPS 2024 w Toruniu

W dnia 4-5 lipca 2024 w Toruniu odbędzie się spotkanie grup roboczych WG1 i WG5 europejskiej sieci COSY COST (Confined Molecular Systems, CA21101, https://cost-cosy.eu) w ramach II okresu grantowego, którego celem jest zjednoczenie społeczności astrochemików i badaczy zajmujących się interakcjami układów molekularnych istotne dla astrochemii i astrobiologii.

 

Organizatorami są liderzy grup roboczych WG1 - prof. dr hab. Piotr Żuchowski i WG5 - Lauri Halonen.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń oraz integrację naukowców.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego jest organizatorem technicznym wydarzenia.

Więcej informacji na stronie: https://cost-cosy.eu/activity/spectroscopic-and-collision-phenomena-in-atmospheric-photochemistry-astrochemistry-and-planetary-sciences/

Powrót do aktualności