Powrót do aktualności

Zmarł prof. Stanisław Chwirot

21 kwietnia 2020 r. w wieku 69 lat zmarł prof. dr hab. Stanisław Chwirot, pomysłodawca i założyciel Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, były Prorektor ds. Nauki, w latach 2008-2016 Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

fot. Andrzej Romański

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Chwirota, założyciela oraz wieloletniego członka i przewodniczącego Rady Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. Prof. Chwirot od początku naszej Fundacji był mocno zaangażowany w naszą działalność oraz zawsze służył swoją radą i pomocą. Był nieocenionym członkiem naszej społeczności. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
 

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego

Stanisław Chwirot urodził się 24 października 1950 r. w Bydgoszczy. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu był związany już od czasów studiów. 1973 roku jako najlepszy absolwent ukończył studia fizyczne. Następnie rozpoczął studia doktoranckie, których zwieńczeniem była dysertacja pt. "Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniach zjawisk magneto-mechanicznych", którą napisał pod kierunkiem prof. Stanisława Łęgowskiego. Habilitował się w roku 1989, a w 1991 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki UMK. Na stanowisku profesora zwyczajnego pracował od 2000 roku w Zakładzie Fizyki Atomowej UMK. Współpracował także z Uniwersytetem w Stirling (Wielka Brytania) i St. Patrick's College w Maynooth (Irlandia). W latach 1989-1990 odbył szereg krótkoterminowych stażów naukowych. W swojej działalności naukowej zajmował się przede wszystkim doświadczalną fizyką atomową, wytwarzaniem i ewolucją spójności stanów atomowych, badaniem procesów ultrasłabej luminescencji z układów biologicznych czy optycznej metody wykrywania nowotworów. Podczas swojej aktywności zawodowej pełnił także funkcje Prorektora ds. Nauki, Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Dyrektora Instytutu Fizyki oraz Kierownika Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Był twórcą i Przewodniczącym Rady Fundacji Aleksandra Jabłońskiego oraz współtwórcą i pierwszym Dyrektorem Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Ponadto był również twórcą Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i systemu ram klasyfikacji. Pełnił także funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Należał do Polskiego Towarzystwa Fizyków. Profesor Stanisław Chwirot w 1982 roku otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w 1993 nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Powrót do aktualności